Пропонуємо на основі вивчення видового складу і чисельності орнітокомплексів Жовтокам'янського кар'єру провести його орніто-біотопічне і функціональне зонування, визначити зони максимального різноманіття, чисельності та гніздового потенціалу птахів різних екологічних груп, місця живлення, відпочинку. Покласти зонування в основу розробки диференційованих рекомендацій по збереженню орнітофауни, особливу увагу приділити територіям виробленого простору, рекультивації. Всю інформацію оприлюднимо через наукові, науково-популярні видання, інтернет, буклети.  // Quarry is a complex of habitats for different groups of birds. Information about Zhovtokamyanka quarry ornithofauna is scanty. The study of birds’ species diversity is an urgent issue for finding of rare species and conservation of biodiversity in general. We propose to carry out ornitho-biotopic and functional zoning in quarry with definition of most important zones of bird species diversity, nesting potential, feeding and recreation by studying species composition and numbers of ornithocomplexes. Particular attention should be paid to determining the zones of maximum diversity and numbers for different ecological groups of birds. It is supposed to use the conducted zoning in development of differentiated recommendations for ornithofauna conservation. Particular attention will be paid to the used in mining areas. Received information will be popularized through scientific and popular publications, Internet and booklets.  

Workshops-presentations for students-biologists on quarry birds and their protection

On March 14 and March 15, in the framework of the Quarry Life Award 2018, workshops for Melitopol students-biologists on "Birds of Quarries, Birds of Coast Cliffs and their Protection" were held.

Read more
19Mar

Семінари-презентації для студентів-біологів, присвячені птахам кар’єрів та їх охороні

14 і 15 березня, в рамках участі у конкурсі the Quarry Life Award 2018, були проведені семінари для мелітопольських студентів-біологів на тему «Птахи кар’єрів, берегових урвищ і їх охорона».

Read more
19Mar

Seminars on quarry birds and our project for inspectors of Priazovsky National Nature Park.

On March 1 and 2, our team conducted scientific and educational seminars for environmental inspectors of the four departments of the Priazovsky National Nature Park on the topic "Birds of quarries and coastal cliffs and their protection".

Read more
13Mar

Семінари про птахів кар'єрів і наш проект для інспекторів Приазовського НПП

1 і 2 березня наша команда провела науково-освітні семінари для інспекторів-природоохоронців 4-х відділень Приазовського національного природного парку на тему "Птахи кар'єрів і берегових урвищ та їх охорона".

Read more
13Mar

У пошуку нових ідей - Looking for new ideas

23 лютого в офісі Приазовського національного парку пройшло невелике робоче засідання нашої команди і працівників наукового відділу. On February 23, at the office of the Priazovsky National Park, a small working meeting of our team and employees of the scientific department took place.

Read more
24Feb

Птахи в районі кар'єру: відоме і невідоме Birds in the quarry area: known and unknown

На початку роботи над проектом ми проаналізували доступні інформаційні джерела про різноманіття орнітофауни в районі Жовтокам'янського кар'єру. At the beginning of the project, we analyzed available sources of information on the diversity of ornithofauna in the Zhovtokamyanka quarry area.

Read more
16Feb
Share this project